XXVII Finał WOŚP w Niechanowie 13 stycznia 2019.

W  gminie Niechanowie  uzbierano dla WOŚP 5 616,31 zł.

W dniu finału do Gminnego Ośrodka Kultury przybył radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Tadeusz Tomaszewski,  radni  gminy Niechanowo p. Maria Kierzek oraz Ewa Kasprzyk,   nauczyciele, wychowawcy, młodzież i dzieci oraz rodzice i dziadkowie.

Odbyła się licytacja przekazanych na rzecz orkiestry owoców, plakatów orkiestrowych,  tortów,  miodu z prywatnej pasieki, publikacji,  książek, sprzętu gospodarstwa domowego, kompletów sztućców i długopisów,  koszulek, okularów, słodyczy i wielu innych gadżetów.

W poszczególnych placówkach uzbierano następujące kwoty:

Szkoła Podstawowa w Niechanowie uzbierała  kwotę 855,05  zł,

Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie – kwotę 1 188,24zł , 122 eurocenty,  5 kopiejek ukraińskich, 20 pensów, 10 lirów chorwackich,  w Gminnym Ośrodku  Kultury i Urzędzie Gminy uzbierano 1 218,02zł , natomiast z licytacji  przeprowadzonej w GOK na rzecz orkiestry przekazano kwotę 2 355,00  zł.

Orkiestrową  imprezę rozpoczęła grupa przedszkolaków pod opieką p. Małgorzaty Nowaczyk, na gokowskiej scenie zaprezentowały się również klasy od I do III SP w Niechanowie pod opieką p. Ewy Kaczmarek, a także  uczniowie kl. od IV do VI SP w Niechanowie pod opieką p. Anny Stefańskiej oraz zespół Euforia z Gniezna.

Podsumowując tegoroczny Finał WOŚP pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, zarówno sponsorom gadżetów i tym wszystkim, którzy wsparli tegoroczną akcję.

Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego p. Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Gminie Niechanowo, Firmie Handlowo – Usługowej  p. Józefowi Fabiszakowi i p. Hannie Welke, Cukierni „KAJMAK” p. Tomaszowi Kasprowiczowi,  Przedsiębiorstwu  Handlowo – Usługowo – Produkcyjnemu „MANGO” p. Zenonowi i Krystianowi Chmielewskim, Prywatnym Pasiekom: p. Krzysztofa Jarusa, p.  Ireny i Józefa Woźniaków, p. Jarosława Olejniczaka, Cukierni JAŚ – MIN p. Agnieszce Przybylskiej, p. Paulinie Skora, a także członkom OSP w Niechanowie za wsparcie.

Dziękuję zespołom za pełne energii układy taneczne,  opiekunom i wychowawcom za przygotowanie programu artystycznego, członkom OSP za wsparcie orkiestrowego grania, panu Tadeuszowi Tomaszewskiemu dziękuję  za  profesjonalne przeprowadzenie licytacji.