Zajęcia plastyczne w GOK –u  odbywają się raz w tygodniu pod kierunkiem instruktora Krzysztofa Żoka.

     Uczestnicy warsztatów rozwijają swoje umiejętności artystyczne i estetyczne, rozbudzają kreatywność wobec samego siebie i otaczającej nas rzeczywistości. W 2008. kółko plastyczne otrzymało  dotację w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, wówczas na rzecz warsztatów zakupiono: 7 sztalug, pędzle płaskie, farby, tempery, fiksatywy oraz 20 antyram,  z których do dziś korzystają młodzi plastycy.