Regulamin konkursu Wiersz o tematyce miłosnej           Zgoda na przetwarzanie danych         Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie