Na podstawie decyzji władz samorządowych i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z zagrożeniem koronawirusem GOK w Niechanowie od 12  marca 2020 zawiesza wszystkie zajęcia kulturalne,  imprezy rozrywkowe, spotkania, zebrania itp.
Informuję jednocześnie, że godziny funkcjonowania GOK  pozostają bez zmian.